English language

Antiskalanty ROPUR RPI®

Antiskalanty Ropur

Společnost Toray Membrane Europe AG, vlastněná společností Toray Industries Japan, je nástupnickou společností ROPUR AG, strojírenské firmy založené ve Švýcarsku v roce 1983, která byla průkopníkem rozvoje produktů Antiskalantových chemikálií v oblasti reverzních osmóz.

ROPUR RPI® antiskalanty jsou speciálně vyvinuty pro dosažení bezpečného provozu a maximálního účinnosti jednotek reverzních osmóz.  

ROPUR RPI® produkty splňují nejnáročnější požadavky kladené na chemické výrobky pro úpravu vody.  Výrobky určené pro aplikace v potravinářských provozech a výrobu pitné vody jsou certifikované dle standardů NSF a KIWA.

ROPUR RPI® antiskalanty svým složením optimalizují výkonnost membránových procesů. Využití těchto přípravků ocení jak výrobci zařízení, tak společnosti zabývající se úpravou technologických vod i koncoví zákazníci tím, že tyto produkty:

 • Optimalizují výkon stanic s membránovými technologiemi.
 • Chrání povrch membrán proti poškození vlivem eroze a oxidačních činidel
 • Minimalizují riziko jejich zanášení, tzv. „bio-foulingu“
 • Splňují požadavky dle normy ISO 9001/14001.
 • V kapalné formě zajištují jednoduché, bezpečné a přesné dávkování.
 • Jsou šetrné k životnímu prostředí.

V našich zeměpisných podmínkách jsou nejčastěji používané tyto typy:

RPI-3000A – širokospektrální antiskalant s nejvyšší mírou ochrany proti vzniku minerálních úsad s dispergačními vlastnostmi

 • RPI-3000A je speciálně navržený inhibitor proti tvorbě minerálních úsad (polyamidové, celulózoacetátové a polyetherové membrány s aniontově nabitým povrchem).
 • RPI-3000A má vynikající dispergační vlastnosti
 • RPI-3000A je účinný proti tvorbě krystalů síranu vápenatého, uhličitanu vápenatého a fluoridu vápenatého. Další výhodou je výborná schopnost stabilizace oxidů železa ve vodě a mimo jiné i inhibice oxidačních vlastností některých solí, například manganu.

RPI-4000A – širokospektrální antiskalant pro vody se zvýšeným obsahem rozpuštěných iontů kovů

 • RPI-4000A je speciálně navržený inhibitor proti tvorbě minerálních úsad (polyamidové, celulózoacetátové a polyetherové membrány s aniontově nabitým povrchem).
 • RPI-4000A účinně brání formaci krystalické mřížky minerálů.
 • RPI-4000A inhibuje tvorbu síranu a fluoridu vápenatého.
 • RPI-4000A je doporučený pro systémy náchylné ke srážení síranu barnatého a strontnatého.
 • RPI-4000A váže kovy jako je železo, mangan, měď a hliník.

RPI-4500A – antiskalant pro velmi tvrdé vody s vysokým obsahem křemíku, stroncia a bária

 • RPI-4500A je speciálně navržený inhibitor proti tvorbě minerálních úsad (polyamidové, celulózoacetátové a polyetherové membrány s aniontově nabitým povrchem).
 • RPI-4500A je speciálně navržený k inhibici tvorby síranů vápenatého, strontnatého a barnatého.
 • RPI-4500A efektivně zabraňuje tvorbě formací uhličitanu vápenatého a křemičitým úsadám.

RPI-5000A –antisklant pro vody s vysokým obsahem křemíku a nižším obsahem tvrdosti

 • RPI-5000A je speciálně navržený inhibitor proti tvorbě minerálních úsad (polyamidové, celulózoacetátové a polyetherové membrány s aniontově nabitým povrchem).
 • RPI-5000A je směsí polymerů vhodných pro použití v širokém rozsahu hodnot pH.
 • RPI-5000A je nejefektivnější ochranou proti tvorbě úsad koloidního i rozpuštěného SiO2 na povrchu membrán.

Maximální dosažitelná koncentrace křemičitanů v koncentrátu je mezi 260 a 300 mg/l.

Dostupné balení produktů:

 • 23,5 kg
  (výška: 40, šířka: 22, hloubka: 28 cm)
 • 240,0 kg
  (výška: 90, průměr: 60 cm)
 • 1.100, 0 kg
  (výška: 117, šířka: 100, hloubka: 120 cm)